Nezvládáte svým věřitelům splácet, hrnou se na Vás upomínky, předžalobní výzvy a exekutoři klepou na dveře?

“Využijte možnost vyhlášení osobního bankrotu a snižte svůj dluh až o 70%. ”

Vyřešte Vaši situaci ODDLUŽENÍM v jednoduchých 3 krocích.

 

photo-5
1
Kontaktujte nás
Jestliže se vás nepříjemná finanční situace týká a zvažujete osobní bankrot, neváhejte nás kontaktovat.

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku, na které probereme všechny vaše možnosti a navrhneme pro vás nejoptimálnější řešení.

Ve spojení s naší advokátní kanceláří zhodnotíme vaši dluhovou situaci, připravíme odbornou analýzu týkající se oddlužení a informujeme vás podrobně o možnostech jak vyhlásit osobní bankrot

2
Snižte svůj dluh až o 70%
Oddlužení nebo také osobní bankrot je jediným legálním řešením, které umožňuje dlužníkovi splácet jeho závazky vůči věřitelům. Jakmile vyhlásíte osobní bankrot, dojde ke sjednocení všech vašich závazků vůči dlužníkovi.

Oddlužení vám musí povolit soud, který rovněž stanovuje konkrétní způsob oddlužení, zastavuje exekuci a vymáhání dlužných splátek.

POZOR

Celkový dluh může být snížen až o 70 %.

3
Výhody oddlužení
Mezi hlavní výhody oddlužení patří nejen možnost snížení celkového dluhu až o 70 %, ale také budete ze zákona ochráněni. To znamená, že vaše závazky budou řešeny podle insolvenčního zákona. Díky tomu nelze podat žalobu k civilnímu soudu, využít rozhodce nebo vykonat exekuci.

Další výhodou oddlužení je zastavení nárůstu objemu závazků. Řeší se pouze závazky v aktuální výši a zároveň dojde ke snížení celkové úhrady až na 30 % jejich hodnoty (týká se nezajištěných věřitelů).

ÚPADEK – ODDLUŽENÍ

Splácíte víc než vyděláváte?

Chcete začít žít normální život bez dluhů?

Můžeme Vám pomoci!

Specializace v oblasti insolvenčního poradenství, oddlužování a úpadek fyzické osoby. Umožníme Vám vymanit se ze spirály nesplatitelných půjček a úroků, na ně navazujících exekucí a dalších neřešitelných potíží spojených s touto problematikou.

 • Podmínky oddlužení

  1) Aby mohl soud o Vašem oddlužení vůbec rozhodovat, je třeba zahájit tzv. insolvenční řízení. Toto řízení se zahajuje tzv. insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh musí jednak obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti, být srozumitelný a určitý, jednak k němu musí být připojeny zákonem i soudy požadované přílohy. Naše advokátní kancelář pro Vás takový perfektní návrh na povolení oddlužení i se všemi přílohami vypracuje

  2) dlužník má více věřitelů (tedy minimálně dva),
  dlužník má alespoň dva své dluhy po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti,
  dlužník své dluhy není schopen plnit (nachází se v platební neschopnosti).

 • Způsoby oddlužení

  Soud stanoví splátkový kalendář pro závazky vašich věřitelů (tzv. oddlužení splátkovým kalendářem).
  Insolvenční správce zpeněží Váš majetek (tzv. oddlužení zpeněžením majetkové podstaty).

  Konkurs – V zákoně je konkurs definován jako „způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak.

 • Osvobození od neuhrazených pohledávek

  Jeden z uvedených způsobů oddlužení bude soudem nebo věřiteli vybrán podle okolností konkrétního případu. Pokud se Vám v oddlužení podaří uhradit věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek a neporušíte své povinnosti, které je třeba v oddlužení dodržovat, soud Vás po 5 letech osvobodí od povinnosti platit zbytek neuhrazených pohledávek veřitelů.

KONTAKTUJTE NÁS


Kontaktujte nás na tel: +420 773 609 552 nebo vyplňte níže uvedený formulář.

  Platíte výživné (alimenty)?

  Jste spoludlužník, ručitel jiné osobě (manželce, kamarádovi)

  Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.