Zpřísnění agenturního zaměstnávání

19. 7. 2017

Zákon o zaměstnanosti, jehož novelu již podepsal prezident Miloš Zeman, dozná výrazných změn. Norma přináší zpřísnění podmínek pro firmy podnikající v segmentu tzv. agenturního zaměstnávání. Pracovní agentury například čeká restrikce v podobě povinnosti zaplacení až půlmilionové kauce, pokud budou chtít nabízet své služby.

Právní norma ve svých dalších bodech umožní nově také postih skrytého zajišťování pracovníků. Za „zastřené zprostředkování zaměstnání“, tedy zajišťování pracovních sil bez respektování zákonných podmínek, bude podle předlohy hrozit pokuta až pět milionů korun.

Podle Asociace pracovních agentur se v ČR kromě legálně zaměstnaných agenturních pracovníků pohybuje minimálně stejný počet nelegálních. Odhad asociace hovoří až o 300 000 nelegálních zaměstnanců.

NOVELA PROTI OBCHÁZENÍ PLATEB POJIŠTĚNÍ

Novela zákona o zaměstnanosti dále předpokládá omezení nedodržování zásady srovnatelných mzdových a pracovních podmínek dočasně přiděleného zaměstnance. Zabránit by měla také obcházení odvodů na sociální a zdravotní pojištění a záloh na daň z příjmu.

Dalším sankčním prvkem budou pokuty za pochybení v činnosti agentur.  „Všechny legislativní změny vedou k zprůhlednění činnosti pracovních agentur a nastolení větší transparentnosti na trhu. Norma by v pozměněné formě mohla vést k okysličení trhu agenturního zaměstnávání od společností obcházejících pravidla,“ komentuje změny Zákona o zaměstnanosti a tedy potažmo novinky v agenturním zaměstnávání Mgr. Michal Dittrich, advokát se specializací na oblast pracovního práva.

Jinými slovy si Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje od novely to, že na trh budou vstupovat pouze ty agentury, které disponují stabilním zázemím, jsou etablované na jiném zprostředkovatelském trhu a jsou schopny zaručit minimální účetní a provozní standardy včetně materiálního vybavení.

Praha 15. 7. 2017