[column width=“2/3″ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Mgr.-Michal-Dittrich,-Ph.D

[/column]

[column parallax_bg=“disabled“ parallax_bg_inertia=“-0.2″ extended=“false“ extended_padding=“true“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=““ background_position=““ background_size=“auto“ background_attachment=““ hide_bg_lowres=“false“ background_video=““ vertical_padding_top=“20″ vertical_padding_bottom=“15″ more_link=““ more_text=““ left_border=“transparent“ class=“add-border“ id=““ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ width=“1/3″ last=“true“]

[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“fade-in“ implicit=“true“]

KONTAKTY

LinkedIn twitter
Tel: +420 222 560 060
michal.dittrich@dittco.cz
[push h=“10″]

PRÁVNÍ SLUŽBY

Soukromé právo

Pracovní právo

Insolvenční právo
[push h=“10″]

VZDĚLÁNÍ

Právnická fakulta UK v Praze

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

[/column_1]

[/column]

[blank h=“50″]

[/blank]

[column width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

[dropcap type=“1″ letter=“S“]pecializuje se zejména na občanské, pracovní a obchodní právo.[/dropcap]
[push h=“20″]

[/column]

[column parallax_bg=“disabled“ parallax_bg_inertia=“-0.2″ extended=““ extended_padding=“1″ background_color=““ background_image=““ background_repeat=““ background_position=““ background_size=“auto“ background_attachment=““ hide_bg_lowres=““ background_video=““ vertical_padding_top=“0″ vertical_padding_bottom=“0″ more_link=““ more_text=““ left_border=“transparent“ class=““ id=““ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ width=“1/1″ last=“true“]

[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Michal Dittrich absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia získal zkušenosti z mezinárodního prostředí v Německu a následně v mezinárodní firmě sídlící v Praze hlavně v oblasti převodu nemovitostí.

Magisterské vzdělání si rozšířil doktorským studiem na Západočeské univerzite v Plzni a Masarykově univerzitě v Brne v oblasti teoretických právních věd se zaměřením na občanské a obchodní právo.

Lektorské činnosti se věnuje na Západočeské univerzitě v Plzni, Bankovním institutu vysoká škola a Vysoké škole Karlovy Vary.

Michal hovoří plynně anglicky a německy.

[/column_1]

[/column]

[column width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

[dropcap type=“1″ letter=“O“] mně[/dropcap]
[push h=“20″]

[/column]

[column parallax_bg=“disabled“ parallax_bg_inertia=“-0.2″ extended=““ extended_padding=“1″ background_color=““ background_image=““ background_repeat=““ background_position=““ background_size=“auto“ background_attachment=““ hide_bg_lowres=““ background_video=““ vertical_padding_top=“0″ vertical_padding_bottom=“0″ more_link=““ more_text=““ left_border=“transparent“ class=““ id=““ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ width=“1/1″ last=“true“]

[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

[tabs layout=“horizontal“ nav_color=“accent2″ left_color=“accent8″ right_color=“accent1″]
[tab icon=““ title=“Vzdělání“]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

2014 – Masarykova univerzita v Brně Brno Právnická fakulta

Doktorské studium ve studijním programu v oboru Teoretické právní vědy – pracovní právo (školitel prof. JUDr. Zdena Gregorová, CSc.)
Téma disertační práce: Soukromoprávní aspekty doménových jmen

2008 – 2014 Západočeská univerzita v Plzni Plzeň, Právnická fakulta

Doktorské studium ve studijním programu v oboru Teoretické právní vědy – občanské právo (školitel prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.)
Téma disertační práce: spory o domenová jména

2005 – 2006 Technische Universitaet Dresden Drážďany, Německo, Právnická fakulta

Oblast studia: soukromé a veřejné právo, soutěžní právo,
Právo kapitálových společností, právo Evropské Unie, právo mezinárodního obchodu
2 semestry

1999 – 2006 Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta

Oblast studia: soukromé a veřejné právo
Datum promoce: květen 2006 (Titul: Mgr.)
1998 – 1999 Bracknell College Reading, UK

FCE, Advance Certificate

[/column_2]
[/tab]

[tab icon=““ title=“Praxe“]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

2016 – DITTRICH & CO. – advokátní kancelář, s.r.o. – společník

2011 – 2016 DITTRICH FRAŇO s.r.o.  – advokátní kancelář – společník

2010 – 2011 AK Dittrich – samostatný advokát

2006 – 2010 Raban & Hanák Praha

Generální praxe
2002 – 2005 Südtiroler Immobilien s.r.o., Praha, Česká rep.

Advokátní koncipient

Okruh aktivit společnosti: transakce týkající se převodů nemovitostí

Asistent jednatele společnosti pro právní otázky

Překlady, příprava a prezentace smluv

Jednání s klienty a státními úřady

[/column_2]
[/tab]

[tab icon=““ title=“Lektorské zkušenosti a praxe“]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

2012 – Západočeská univerzita v Plzni Plzeň, Česká rep.

Asistent na katedře pracovního práva

2013 – 2015 Západočeská univerzita v Plzni

asistent na katedře obchodního práva

2011 – 2012 Bankovní institut vysoká škola – B.I.B.S., o.p.s.

Asisstent na katedře obchodního práva
2010 – Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s.

Asistent na katedře občanského a obchodního práva

[/column_2]
[/tab]

[tab icon=““ title=“Jazyky“]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Anglický jazyk  –  plynně slovem i písmem

Německý jazyk –  plynně slovem i písmem

Český jazyk      –  rodný jazyk

[/column_2]
[/tab]
[/tabs]

[/column_1]

[/column]

[column width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

[dropcap type=“1″ letter=“P“]ublikace[/dropcap]
[push h=“20″]

[/column]

[column parallax_bg=“disabled“ parallax_bg_inertia=“-0.2″ extended=““ extended_padding=“1″ background_color=““ background_image=““ background_repeat=““ background_position=““ background_size=“auto“ background_attachment=““ hide_bg_lowres=““ background_video=““ vertical_padding_top=“0″ vertical_padding_bottom=“0″ more_link=““ more_text=““ left_border=“transparent“ class=““ id=““ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ width=“1/1″ last=“true“]

[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

[accordion collapsible=“1″ closed_bg=“accent1″ title_color=“accent8″]
[pane title=“Domácí násilí aneb jak se správně po právní stránce bránit násilníkovi“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

AUT Dittrich Michal
ZDR Diagnóza v ošetřovatelství, roč. 7, č. 2,str. 28-29
RPT Rok: 2011.  ISSN 1801-1349
DRU ČLÁNEK  (Článek v časopisu)

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Insolvence. Šance pro developery? “ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

AUT Dittrich Michal
ZDR Project & Property, roč. 9, str. 84-89
RPT Rok: 2011.
DRU ČLÁNEK  (Článek v časopisu)

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Draft Common Frame of Reference (DCFR) – Návrh společného referenčního rámce verze leden 2008 “ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

AUT Raban Přemysl ;   Dittrich Michal ;   Dryková Blanka ;   Tloušťová Pavla ;  Hruzová Veronika ;   Rabanová Anna ;   Valachová Katarina
ZDR Karlovarská právní revue
RPT Rok: 2008. ISSN 1801-2193. ISBN 978-80-87252-00-0
DRU DALŠÍ AKTIVITY  (Nezařaditelné)

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Několik úvah k právnímu postavení agentur práce a specifikům právního vztahu agentur práce a uživatelů “ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

AUT Dittrich Michal
ZDR Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO 2012 na téma Závislá práce a její podoby, Třešť, str. 218-223
RPT Rok: 2013. ISBN 978-80-210-6084-5
Právnická fakulta MU, Brno
DRU STAŤ VE SBORNÍKU  (Stať ve sborníku)

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Pár vět k závaznosti právních úkonů v pracovněprávních vztazích se zaměřením na problematiku smlouvy o smlouvě budoucí“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

AUT Dittrich Michal
ZDR Naděje právní vědy: Býkov 2012, str. 227-237
RPT Rok: 2013. ISBN 978-80-7380-460-2
Aleš Čeněk, Plzeň
DRU STAŤ VE SBORNÍKU  (Stať ve sborníku)

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Agenturní zaměstnávání – prostředek ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce “ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

AUT Dittrich Michal
ZDR Bratislavské právnické fórum 2013: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, str. 1444-1449
RPT Rok: 2013. ISBN 978-80-7160-365-8
PF UK Bratislava
DRU STAŤ VE SBORNÍKU  (Stať ve sborníku)

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Veřejná obchodní společnost“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

AUT Dittrich Michal
ZDR Obchodní právo, str. 314-332
RPT Rok: 2014. ISBN 978-80-7380-524-1
Aleš Čeněk, Plzeň
DRU KAPITOLA V KNIZE  (Kapitola v knize)

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Aplikační problémy spojené s právním institutem agenturního zaměstnávání“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

AUT Dittrich Michal
ZDR Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?, str. 225-232
RPT Rok: 2015. ISBN 978-80-7478-975-5

Wolters Kluwer, Praha

DRU STAŤ VE SBORNÍKU  (Stať ve sborníku)

[/column_2]
[/pane]
[/accordion]

[/column_1]

[/column]

[column parallax_bg=“disabled“ parallax_bg_inertia=“-0.2″ extended=“false“ extended_padding=“true“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=““ background_position=““ background_size=“auto“ background_attachment=““ hide_bg_lowres=“false“ background_video=““ vertical_padding_top=“15″ vertical_padding_bottom=“60″ more_link=““ more_text=““ left_border=“transparent“ class=““ id=““ title=“KONTAKTUJTE MĚ“ title_type=“single“ animation=“from-bottom“ width=“1/1″ last=“true“]

[blank h=“10″]

[/blank]

[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

    [/column_1]

    [/column]