Zaměřujeme se na občanské
a obchodní právo.

NAŠE SLUŽBY

Naší nejsilnější stránkou jsou
vyhrané případy a zkušenosti.

NAŠE VÝSLEDKY

MOJE FILOSOFIE:

“POKUD SE NEBUDEME STARAT O SPRAVEDLNOST, TAK SE SPRAVEDLNOST NEBUDE STARAT O NÁS.”

LinkedIn      twitter      Facebook      Instagram

AKTUÁLNĚ

PRÁVNÍ SLUŽBY

Pracovní právo

Pracovněprávní problematikou se zabýváme nejen akademicky, ale i prakticky, proto zajistíme ochranu Vašich práv, ať jste zaměstnanec či zaměstnavatel.

Obchodní právo

Při podnikání se může objevit mnoho sporných otázek a situací, které Vám rádi pomůžeme vyřešit.

Občanské právo

V životě se Vám může přihodit cokoliv, ať se jedná o nehodu či majetkový spor, jsme tu od toho, abychom Vám nabídli pomocnou ruku.

Správní právo

Veřejná správa zasahuje do soukromého života každého z nás, my Vám pomůžeme se aktivně bránit proti zlovůli úředníků.

Finanční právo

Regulace finančního trhu není jednoduchá záležitost, proto Vám zajistíme právní stránku Vašeho podnikání, zvláště v souvislosti s novým zákonem o spotřebitelském úvěru.

Trestní právo

Ať jste na straně poškozeného nebo obžalovaného, tak Vás zastoupíme a zajistíme využití všech prostředků k obraně Vašich práv.

Vymáhání pohledávek

Specializujeme se na pohledávkovou agendu, proto pro nás není problém zvládnout ani větší objem pohledávek.

Nemovitostní právo

Připravíme analýzu právního stavu nemovitosti a komplexně zajistíme veškeré úkony spojené s průběhem převodu nemovitostí.

Insolvenční právo

Zajištujeme kompletní právní, ekonomický a poradenský servis při řešení úpadku oddlužením či konkurzem.
Specializujeme se na poskytnutí poradenství a přímé pomoci dlužníkům, kteří v důsledku těžké životní situace nemohou řádně platit své dluhy.

PUBLIKACE

 • Mgr. Michal Dittrich (Číst on-line)
  Agenturní zaměstnávání - prostředek ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce
  Příspěvek je věnován tématice agenturního zaměstnávání a některým vybraným soukromoprávním aspektům souvisejících s aplikovatelností některých ustanoveních zák. č. 262/2006 S., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na právní vztah založený dohodou o dočasném přidělení agenturního zaměstnance k uživateli. Příspěvek se dotýká zejména otázky koncepce neplatnosti zmíněné dohody pro absenci podstatných náležitostí zakotvených v ust. § 308 ZPr.
 • Mgr. Michal Dittrich (Číst on-line)
  Právní postavení agentur práce
  Příspěvek je věnován tématice právního postavení agentur práce a specifikům právního vztahu agentur práce a uživatelů.
 • Mgr. Michal Dittrich (Číst on-line)
  Pojem a podstata agenturního zaměstnávání
  Příspěvek se zabývá vysvětlení pojmu a podstaty agenturního zaměstnávání. Agenturní zaměstnávání coby institut doplňuje tradiční pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.[1] Pokud si položíme otázku o definici tohoto institutu či o jeho konkrétním vymezení, dospějeme k tomu, že v žádném z vnitrostátních právních předpisů není odpověď explicitně uvedena.
 • Mgr. Michal Dittrich (Číst on-line)
  Příspěvek na téma "Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli (§ 308 ZPr)
  Příspěvek je věnován úvahám nad právním vztahem agentury práce a uživatele coby vztyčného právního vztahu agenturního zaměstnávání, které je ve svých soukromoprávních aspektech definováno zejména v ustanoveních § 307a až 309 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění

PARTNEŘI

KONTAKTUJTE NÁS

Vyplňte formulář a my Vás kontaktujeme.