Vedoucí zaměstnanec a odpovědnost za škodu v případě odvolání z vedoucí pracovní pozice

Příspěvek je věnován problematice právního postavení vedoucího zaměstnance v rámci procesu odvolání z vedoucí pracovní pozice a následného ukončení pracovního poměru výpovědí dle ust. § 52 písm. c) ZPr z důvodu fikce nadbytečnosti. Hlavní úvahy pak směřují k porovnání zákonného úpravy týkající se nosného tématu právního postavení vedoucího zaměstnance ve vztahu k postavení řadových zaměstnanců a k závěru, zdali ve vztahu k vedoucím zaměstnancům nedochází k nerovnému zacházení.

Pojem a podstata agenturního zaměstnávání

[blank h=“30″] [/blank] [column width=“1/1″ last=“true“ title=“Abstrakt“ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“] Příspěvek se zabývá vysvětlení pojmu a podstaty agenturního zaměstnávání. Agenturní zaměstnávání coby institut doplňuje tradiční pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.[1] Pokud si položíme otázku o definici tohoto institutu či o jeho konkrétním vymezení, dospějeme k tomu, že v žádném z […]

Právní postavení agentur práce

[blank h=“30″] [/blank] [column width=“1/1″ last=“true“ title=“Abstrakt“ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“] Příspěvek je věnován tématice právního postavení agentur práce a specifikům právního vztahu agentur práce a uživatelů. The article deals primarily with the nature of the legal position of job agencies. In particular, the article focuses on the definition of the legal relation towards the user […]

Agenturní zaměstnávání

[blank h=“30″] [/blank] [column width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“] Příspěvek je věnován tématice agenturního zaměstnávání a některým vybraným soukromoprávním aspektům souvisejících s aplikovatelností některých ustanoveních zák. č. 262/2006 S., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na právní vztah založený dohodou o dočasném přidělení agenturního zaměstnance k uživateli. Příspěvek se dotýká zejména otázky […]