Vedoucí zaměstnanec a odpovědnost za škodu v případě odvolání z vedoucí pracovní pozice

20. 1. 2020

Příspěvek je věnován problematice právního postavení vedoucího zaměstnance v rámci procesu odvolání z vedoucí pracovní pozice a následného ukončení pracovního poměru výpovědí dle ust. § 52 písm. c) ZPr z důvodu fikce nadbytečnosti. Hlavní úvahy pak směřují k porovnání zákonného úpravy týkající se nosného tématu právního postavení vedoucího zaměstnance ve vztahu k postavení řadových zaměstnanců a k závěru, zdali ve vztahu k vedoucím zaměstnancům nedochází k nerovnému zacházení.

The Article is devoted to the issue of the legal status of a senior employee in the process of dismissal from a managerial position and subsequent termination of employment under the provisions of § 52 c) ZPr due to the fi ction of redundancy. The main considerations are aimed at comparing the legislation on the main theme of the legal status of a manager in relation to the status of ordinary employees and concluding whether there is unequal treatment in relation to manage.

Autoři

Mgr. Michal Dittrich – asistent na katedře pracovního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni; Lecturer at the Faculty of Law, University of West Bohemia (Labour Law Department).

Klíčová slova

vedoucí zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní právo, náhrada škody, vedoucí pracovní pozice

managerial employee, employer, labor law, compensation, managerial position

Detaily publikace

Citace

DITTRICH, M. Vedoucí zaměstnanec a odpovědnost za škodu v případě odvolání z vedoucí pracovní pozice

Druh

ÚVAHA

Jazyk publikace

CZE

Rok

2020

Místo konání

Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta

Název zdroje

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Autoři

Mgr. Michal Dittrich

Abstrakt

Příspěvek je věnován problematice právního postavení vedoucího zaměstnance v rámci procesu odvolání z vedoucí pracovní pozice a následného ukončení pracovního poměru výpovědí dle ust. § 52 písm. c) ZPr z důvodu fikce nadbytečnosti. Hlavní úvahy pak směřují k porovnání zákonného úpravy týkající se nosného tématu právního postavení vedoucího zaměstnance ve vztahu k postavení řadových zaměstnanců a k závěru, zdali ve vztahu k vedoucím zaměstnancům nedochází k nerovnému zacházení.