Mgr. Michal Dittrich, Ph.D.

KONTAKTY

LinkedIn twitter
Tel: +420 222 560 060
michal.dittrich@dittco.cz

PRÁVNÍ SLUŽBY

Soukromé právo

Pracovní právo

Insolvenční právo

VZDĚLÁNÍ

Právnická fakulta UK v Praze

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Specializuje se zejména na občanské, pracovní a obchodní právo.

Michal Dittrich absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia získal zkušenosti z mezinárodního prostředí v Německu a následně v mezinárodní firmě sídlící v Praze hlavně v oblasti převodu nemovitostí.

Magisterské vzdělání si rozšířil doktorským studiem na Západočeské univerzite v Plzni a Masarykově univerzitě v Brne v oblasti teoretických právních věd se zaměřením na občanské a obchodní právo.

Lektorské činnosti se věnuje na Západočeské univerzitě v Plzni, Bankovním institutu vysoká škola a Vysoké škole Karlovy Vary.

Michal hovoří plynně anglicky a německy.

  • Vzdělání
  • Praxe
  • Lektorské zkušenosti a praxe
  • Jazyky

2014 – Masarykova univerzita v Brně Brno Právnická fakulta

Doktorské studium ve studijním programu v oboru Teoretické právní vědy – pracovní právo (školitel prof. JUDr. Zdena Gregorová, CSc.)
Téma disertační práce: Soukromoprávní aspekty doménových jmen

2008 – 2014 Západočeská univerzita v Plzni Plzeň, Právnická fakulta

Doktorské studium ve studijním programu v oboru Teoretické právní vědy – občanské právo (školitel prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.)
Téma disertační práce: spory o domenová jména

2005 – 2006 Technische Universitaet Dresden Drážďany, Německo, Právnická fakulta

Oblast studia: soukromé a veřejné právo, soutěžní právo,
Právo kapitálových společností, právo Evropské Unie, právo mezinárodního obchodu
2 semestry

1999 – 2006 Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta

Oblast studia: soukromé a veřejné právo
Datum promoce: květen 2006 (Titul: Mgr.)
1998 – 1999 Bracknell College Reading, UK

FCE, Advance Certificate

2016 – DITTRICH & CO. – advokátní kancelář, s.r.o. – společník

2011 – 2016 DITTRICH FRAŇO s.r.o.  – advokátní kancelář – společník

2010 – 2011 AK Dittrich – samostatný advokát

2006 – 2010 Raban & Hanák Praha

Generální praxe
2002 – 2005 Südtiroler Immobilien s.r.o., Praha, Česká rep.

Advokátní koncipient

Okruh aktivit společnosti: transakce týkající se převodů nemovitostí

Asistent jednatele společnosti pro právní otázky

Překlady, příprava a prezentace smluv

Jednání s klienty a státními úřady

2012 – Západočeská univerzita v Plzni Plzeň, Česká rep.

Asistent na katedře pracovního práva

2013 – 2015 Západočeská univerzita v Plzni

asistent na katedře obchodního práva

2011 – 2012 Bankovní institut vysoká škola – B.I.B.S., o.p.s.

Asisstent na katedře obchodního práva
2010 – Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s.

Asistent na katedře občanského a obchodního práva

Anglický jazyk – plynně slovem i písmem

Německý jazyk – plynně slovem i písmem

Český jazyk – rodný jazyk

Publikace

Domácí násilí aneb jak se správně po právní stránce bránit násilníkovi
AUT Dittrich Michal
ZDR Diagnóza v ošetřovatelství, roč. 7, č. 2,str. 28-29
RPT Rok: 2011.  ISSN 1801-1349
DRU ČLÁNEK  (Článek v časopisu)
Insolvence. Šance pro developery?
AUT Dittrich Michal
ZDR Project & Property, roč. 9, str. 84-89
RPT Rok: 2011.
DRU ČLÁNEK  (Článek v časopisu)
Draft Common Frame of Reference (DCFR) - Návrh společného referenčního rámce verze leden 2008
AUT Raban Přemysl ;   Dittrich Michal ;   Dryková Blanka ;   Tloušťová Pavla ;  Hruzová Veronika ;   Rabanová Anna ;   Valachová Katarina
ZDR Karlovarská právní revue
RPT Rok: 2008. ISSN 1801-2193. ISBN 978-80-87252-00-0
DRU DALŠÍ AKTIVITY  (Nezařaditelné)
Několik úvah k právnímu postavení agentur práce a specifikům právního vztahu agentur práce a uživatelů
AUT Dittrich Michal
ZDR Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO 2012 na téma Závislá práce a její podoby, Třešť, str. 218-223
RPT Rok: 2013. ISBN 978-80-210-6084-5
Právnická fakulta MU, Brno
DRU STAŤ VE SBORNÍKU  (Stať ve sborníku)
Pár vět k závaznosti právních úkonů v pracovněprávních vztazích se zaměřením na problematiku smlouvy o smlouvě budoucí
AUT Dittrich Michal
ZDR Naděje právní vědy: Býkov 2012, str. 227-237
RPT Rok: 2013. ISBN 978-80-7380-460-2
Aleš Čeněk, Plzeň
DRU STAŤ VE SBORNÍKU  (Stať ve sborníku)
Agenturní zaměstnávání - prostředek ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce
AUT Dittrich Michal
ZDR Bratislavské právnické fórum 2013: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, str. 1444-1449
RPT Rok: 2013. ISBN 978-80-7160-365-8
PF UK Bratislava
DRU STAŤ VE SBORNÍKU  (Stať ve sborníku)
Veřejná obchodní společnost
AUT Dittrich Michal
ZDR Obchodní právo, str. 314-332
RPT Rok: 2014. ISBN 978-80-7380-524-1
Aleš Čeněk, Plzeň
DRU KAPITOLA V KNIZE  (Kapitola v knize)
Aplikační problémy spojené s právním institutem agenturního zaměstnávání
AUT Dittrich Michal
ZDR Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?, str. 225-232
RPT Rok: 2015. ISBN 978-80-7478-975-5

Wolters Kluwer, Praha

DRU STAŤ VE SBORNÍKU  (Stať ve sborníku)

Kontaktujte mě