[blank h=“30″]

[/blank]

[column width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Příspěvek je věnován tématice agenturního zaměstnávání a některým vybraným soukromoprávním aspektům souvisejících s aplikovatelností některých ustanoveních zák. č. 262/2006 S., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na právní vztah založený dohodou o dočasném přidělení agenturního zaměstnance k uživateli. Příspěvek se dotýká zejména otázky koncepce neplatnosti zmíněné dohody pro absenci podstatných náležitostí zakotvených v ust. § 308 ZPr.

[/column]

[text_divider type=“single“]

Detail publikace

[/text_divider]

[column width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

[accordion collapsible=“1″ closed_bg=“accent1″ title_color=“accent8″]
[pane title=“Citace“ background_image=““]
[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

DITTRICH, M. Agenturní zaměstnávání – prostředek ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce. In Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2013. s. 1444-1449. ISBN: 978-80-7160-365-8

[/column_1]
[/pane]

[pane title=“Druh“ background_image=““]
[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

STAŤ VE SBORNÍKU

[/column_1]
[/pane]

[pane title=“Jazyk publikace“ background_image=““]
[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

CZE

[/column_1]
[/pane]

[pane title=“Anglický název“ background_image=““]
[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Temporary employment – a means to increase employment in the labor market

[/column_1]
[/pane]

[pane title=“Rok“ background_image=““]
[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

2013

[/column_1]
[/pane]

[pane title=“Místo konání“ background_image=““]
[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta

[/column_1]
[/pane]

[pane title=“Název zdroje“ background_image=““]
[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta

[/column_1]
[/pane]

[pane title=“Autoři“ background_image=““]
[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Mgr. Michal Dittrich

[/column_1]
[/pane]

[pane title=“Abstrakt“ background_image=““]
[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Příspěvek je věnován tématice agenturního zaměstnávání a některým vybraným soukromoprávním aspektům souvisejících s aplikovatelností některých ustanoveních zák. č. 262/2006 S., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na právní vztah založený dohodou o dočasném přidělení agenturního zaměstnance k uživateli. Příspěvek se dotýká zejména otázky koncepce neplatnosti zmíněné dohody pro absenci podstatných náležitostí zakotvených v ust. § 308 ZPr.

The paper is devoted to the topic of agency work and some selected private aspects related to the applicability of certain prov. No. 262/2006 Coll., Labor Code, as amended, focusing on the legal relationship established by the agreement on secondment agency employees to the user. This paper concerns mainly questions the concept of invalidity of the said agreement for the absence of the essential requirements laid down in § 308 Labor Code.

[/column_1]
[/pane]
[/accordion]

[/column]