Ve čtvrtek 3. května začínají pod záštitou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Dny právní vědy. První den akce vystoupí s přednáškou také Michal Dittrich.

„Tématem mé přednášky jsou výkladové přístupy v otázce posuzování právních vad dohody o dočasném přidělení ve světle nového občanského zákoníku,“ upřesnil advokát a dlouhodobý spolupracovník Katedry pracovního práva Michal Dittrich.

Přednáška začíná v 15.50 hod.

Program konference ke stažení:

pdf
Program konference Plzeňské dny právní vědy 01.05.2018 final

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.