[column width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Mgr. Michal Dittrich přispěl svojí odbornou přednáškou na téma „Nová právní východiska agenturního zaměstnávání“ k úspěchu mezinárodní konference NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2018, kterou pořádala Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni.

Konference NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2018 s podtitulem „Právní věda v praxi“ se konala ve dnech 17. – 18. května 2018 v Plzni v prostorách Kalikovského Mlýnu v Plzni.

Záštitu nad konferencí převzala předsedkyně senátu Krajského soudu v Plzni, emeritní soudkyně Ústavního soudu JUDr. Vlasta Formánková.

Konference byla otevřená doktorandům i vědeckým a akademickým pracovníkům, jakož i odborné veřejnosti. Konference přináší aktuální témata právní vědy a její aplikace v praxi.

Došlo zde k otevření následujících odborných sekcí:

[/column]