Pozvánka na akci: Metamorfózy práva ve střední Evropě VI.

21. 5. 2018

Mgr. Michal Dittrich bude přednášet ve dnech 6. – 7. června na mezinárodní konferenci Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. s příspěvkem na téma „Agenturní zaměstnávání a legislativní výzvy“.

Konference se tradičně uskuteční ve dnech 6.-7. června 2018 v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě pod záštitou rektora ZČU doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka.

Právnická fakulta ZČU a Ústav státu a práva AV ČR pořádá ve dnech 6. a 7. června 2018 v prostorách Louckého kláštera mezinárodní konferenci zemí V4. Metamorfózy práva představují dlouhodobou platformu spolupráce právníků zemí V4, která byla založena v roce 2008 z iniciativy výše zmíněných institucí, takže letos můžeme hovořit již o desetileté tradici těchto setkání. Ačkoliv hlavními iniciátory jsou pracovníci z oboru teorie práva, spolupráce se neomezuje pouze na teoretické přístupy, ale účastní se jí zástupci všech právních odvětví z oblasti výzkumu i právní praxe, jakož i specialisté z příbuzných oborů (filosofie, politologie,
lingvistiky, sociologie, právní informatiky apod.).

Plánované sekce a jejich garanti:

  1. Význam a funkce veřejné správy v epoše postfaktické (JUDr. Tomáš Louda, CSc)
  2. Elektronizace výuky a problémy s tím spojené (doc. JUDr. Fr. Cvrček, CSc.)
  3. Pracovněprávní vztahy z pohledu práva EU (doc.JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.)
  4. Rok 1918 – Státoprávní změny a právnické osudy (prof. Ivan Halász, Ph.D.)
  5. Legislativa (JUDr. František Novák, CSc. )
  6. Ústavní právo a soudnictví (JUDr. Vlasta Formánková)