Přišli jste o práci a máte exekuci? Co to znamená pro vaše odstupné?

14. 8. 2017

Stále přibývá lidí, kteří bohužel přijdou o práci a zároveň splácejí exekuci. Obávají se, aby nepřišli i o případné obdržené odstupné. Navíc v české legislativě dlouho nebylo jasné, za jakých podmínek se exekuce srážkami v případě odstupného provede. Otázku, zda je odstupné jednorázovým příjmem s jednou srážkou, nebo zda se má odstupné rozpočítat po jednotlivých měsících, za které jej dotyčný obdržel, v prosinci zodpověděl Nejvyšší soud ČR.

Podle rozsudku spis. zn. 21 Cdo 853/2016, ze dne 1. 12. 2016 se má k jednorázově poskytnutému odstupnému při skončení pracovního poměru v případě exekuce (výkonu rozhodnutí) přistupovat jako k výplatě příjmu za několik měsíců předem najednou. Srážky se tak vypočítají obdobně jako při výplatě dlužné mzdy.

„Pro dlužníky bez práce to znamená, že se základní nepostižitelná částka od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku poskytnuté odstupné představuje,“ shrnul dopad rozsudku advokát Mgr. Michal Dittrich, který se specializuje na insolvenční, obchodní a pracovní právo.

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ NÁSTUPU DO NOVÉ PRÁCE?

Podle rozsudku NS ČR se tento postup uplatní i v případě, že povinný nastoupí do nové práce k jinému zaměstnavateli.

V době „pokryté“ odstupným se postupuje tak, jako by šlo o několik souběžných mezd a tedy jelikož už byla základní nepostižitelná částka odečtena od odstupného, neodečte se znovu od mzdy příslušející zaměstnanci u nového zaměstnavatele.

Praha 14.8. 2017

Mgr. Michal Dittrich