Sněmovna potvrdila zpřísnění prokazování původu majetku

[blank h=“30″] [/blank] [column width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“] Finanční správa bude moci vyzvat poplatníka k prokázání původu majetku při podezření, že rozdíl mezi nárůstem jeho jmění a vykázanými příjmy přesáhl pět milionů korun. Rozhodla o tom dnes Sněmovna, když potvrdila přísnější senátní verzi předlohy. Vláda původně navrhovala sedmimilionovou hranici. Návrh zákona o prokazování […]

Agenturní zaměstnávání

[blank h=“30″] [/blank] [column width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“] Příspěvek je věnován tématice agenturního zaměstnávání a některým vybraným soukromoprávním aspektům souvisejících s aplikovatelností některých ustanoveních zák. č. 262/2006 S., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na právní vztah založený dohodou o dočasném přidělení agenturního zaměstnance k uživateli. Příspěvek se dotýká zejména otázky […]