[blank h=“30″]

[/blank]

[column parallax_bg=“disabled“ parallax_bg_inertia=“-0.2″ extended=““ extended_padding=“1″ background_color=““ background_image=““ background_repeat=““ background_position=““ background_size=“auto“ background_attachment=““ hide_bg_lowres=““ background_video=““ vertical_padding_top=“0″ vertical_padding_bottom=“0″ more_link=““ more_text=““ left_border=“transparent“ class=““ id=““ title=“Abstrakt“ title_type=“single“ animation=“none“ width=“1/1″ last=“true“]

[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Příspěvek na téma „Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli (§ 308 ZPr) a problematika posuzování její platnosti v důsledku nedostatku podstatných náležitostí právního jednání“. Příspěvek je věnován úvahám nad právním vztahem agentury práce a uživatele coby vztyčného právního vztahu agenturního zaměstnávání, které je ve svých soukromoprávních aspektech definováno zejména v ustanoveních § 307a až 309 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

[/column_1]
[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=“Autoři“ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

 

Mgr. Michal Dittrich – asistent na katedře pracovního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni; Lecturer at the Faculty of Law, University of West Bohemia (Labour Law Department).

 

[/column_1]
[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=“Klíčová slova / Key words“ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

 

neplatnost, dohoda o dočasném přidělení podle § 308 ZPr, agentura práce, uživatel, agenturní zaměstnanec, relativní neplatnost, absolutní neplatnost, relativně kogentní právní norma, absolutně neplatná právní norma

invalidity, agreement on temporary assignment according to § 308 of the Act, labor agency, user, agent employee, relative nullity, absolute nullity, relatively mandatory legal norm, absolutely invalid legal norm

 

[/column_1]
[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=“Ke stažení“ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

pdf Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli (§ 308 ZPr) a problematika posuzování její platnosti v důsledku nedostatku podstatných náležitostí právního jednání

[/column_1]

[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=“Detaily publikace“ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

[accordion collapsible=“1″ closed_bg=“accent1″ title_color=“accent8″]
[pane title=“Citace“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

DITTRICH, M. Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli (§ 308 ZPr) a problematika posuzování její platnosti v důsledku nedostatku podstatných náležitostí právního jednání
[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Druh“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

ÚVAHA

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Jazyk publikace“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

CZE

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Rok“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

2018

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Místo konání“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Název zdroje“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Autoři“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Mgr. Michal Dittrich

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Abstrakt“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Článek na téma „Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli (§ 308 ZPr) a problematika posuzování její platnosti v důsledku nedostatku podstatných náležitostí právního jednání“. Příspěvek je věnován úvahám nad právním vztahem agentury práce a uživatele coby vztyčného právního vztahu agenturního zaměstnávání, které je ve svých soukromoprávních aspektech definováno zejména v ustanoveních § 307a až 309 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

[/column_2]
[/pane]
[/accordion]

[/column_1]

[/column]