[blank h=“30″]

[/blank]

[column parallax_bg=“disabled“ parallax_bg_inertia=“-0.2″ extended=““ extended_padding=“1″ background_color=““ background_image=““ background_repeat=““ background_position=““ background_size=“auto“ background_attachment=““ hide_bg_lowres=““ background_video=““ vertical_padding_top=“0″ vertical_padding_bottom=“0″ more_link=““ more_text=““ left_border=“transparent“ class=““ id=““ title=“Abstrakt“ title_type=“single“ animation=“none“ width=“1/1″ last=“true“]

[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Příspěvek je věnován problematice právního postavení vedoucího zaměstnance v rámci procesu odvolání z vedoucí pracovní pozice a následného ukončení pracovního poměru výpovědí dle ust. § 52 písm. c) ZPr z důvodu fikce nadbytečnosti. Hlavní úvahy pak směřují k porovnání zákonného úpravy týkající se nosného tématu právního postavení vedoucího zaměstnance ve vztahu k postavení řadových zaměstnanců a k závěru, zdali ve vztahu k vedoucím zaměstnancům nedochází k nerovnému zacházení.

The Article is devoted to the issue of the legal status of a senior employee in the process of dismissal from a managerial position and subsequent termination of employment under the provisions of § 52 c) ZPr due to the fi ction of redundancy. The main considerations are aimed at comparing the legislation on the main theme of the legal status of a manager in relation to the status of ordinary employees and concluding whether there is unequal treatment in relation to manage.

[/column_1]

[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=“Autoři“ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

 

Mgr. Michal Dittrich – asistent na katedře pracovního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni; Lecturer at the Faculty of Law, University of West Bohemia (Labour Law Department).

 

[/column_1]

[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=“Klíčová slova / Key words“ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

 

vedoucí zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní právo, náhrada škody, vedoucí pracovní pozice

managerial employee, employer, labor law, compensation, managerial position

 

[/column_1]

[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=“Ke stažení“ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

pdfSINE AMICITIA VITAM EST NULLAM PRO MEMORIA PROF. ZDEŇKY GREGOROVÉ – Str. 170 – VEDOUCÍ ZAMĚSTNANEC A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V PŘÍPADĚ ODVOLÁNÍ Z VEDOUCÍ PRACOVNÍ POZICE

ONLINE: SINE AMICITIA VITAM EST NULLAM PRO MEMORIA PROF. ZDEŇKY GREGOROVÉ – Str. 170 – VEDOUCÍ ZAMĚSTNANEC A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V PŘÍPADĚ ODVOLÁNÍ Z VEDOUCÍ PRACOVNÍ POZICE

[/column_1]

[column_1 width=“1/1″ last=“true“ title=“Detaily publikace“ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

[accordion collapsible=“1″ closed_bg=“accent1″ title_color=“accent8″]
[pane title=“Citace“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

DITTRICH, M. Vedoucí zaměstnanec a odpovědnost za škodu v případě odvolání z vedoucí pracovní pozice

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Druh“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

ÚVAHA

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Jazyk publikace“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

CZE

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Rok“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

2020

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Místo konání“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Název zdroje“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Autoři“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Mgr. Michal Dittrich

[/column_2]
[/pane]

[pane title=“Abstrakt“ background_image=““]
[column_2 width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Příspěvek je věnován problematice právního postavení vedoucího zaměstnance v rámci procesu odvolání z vedoucí pracovní pozice a následného ukončení pracovního poměru výpovědí dle ust. § 52 písm. c) ZPr z důvodu fikce nadbytečnosti. Hlavní úvahy pak směřují k porovnání zákonného úpravy týkající se nosného tématu právního postavení vedoucího zaměstnance ve vztahu k postavení řadových zaměstnanců a k závěru, zdali ve vztahu k vedoucím zaměstnancům nedochází k nerovnému zacházení.

[/column_2]
[/pane]
[/accordion]

[/column_1]

[/column]