Oddlužení aneb zažeňtě spirálu exekucí

Náročná doba žene mnohé lidi do půjček, ať spotřebitelských či podnikatelských. Jakýkoliv výpadek příjmu poté může přinést nežádané problémy v podobě zadlužení, které mnozí dlužníci bohužel řeší záplatou v podobě další zápůjčky. Neschopnost splácet tolik závazků je poté přivede do tzv. dluhové spirály. Jednou z cest, jak se z ní dostat, může být vyhledání odborníka a pokus o oddlužení.

Přišli jste o práci a máte exekuci? Co to znamená pro vaše odstupné?

Stále přibývá lidí, kteří bohužel přijdou o práci a zároveň splácejí exekuci. Obávají se, aby nepřišli i o případné obdržené odstupné. Navíc v české legislativě dlouho nebylo jasné, za jakých podmínek se exekuce srážkami v případě odstupného provede. Otázku, zda je odstupné jednorázovým příjmem s jednou srážkou, nebo zda se má odstupné rozpočítat po jednotlivých měsících, za které jej dotyčný obdržel, v prosinci zodpověděl Nejvyšší soud ČR.

Zpřísnění agenturního zaměstnávání

Zákon o zaměstnanosti, jehož novelu již podepsal prezident Miloš Zeman, dozná výrazných změn. Norma přináší zpřísnění podmínek pro firmy podnikající v segmentu tzv. agenturního zaměstnávání. Pracovní agentury například čeká restrikce v podobě povinnosti zaplacení až půlmilionové kauce, pokud budou chtít nabízet své služby. Právní norma ve svých dalších bodech umožní nově také postih skrytého zajišťování […]

Pojem a podstata agenturního zaměstnávání

[blank h=“30″] [/blank] [column width=“1/1″ last=“true“ title=“Abstrakt“ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“] Příspěvek se zabývá vysvětlení pojmu a podstaty agenturního zaměstnávání. Agenturní zaměstnávání coby institut doplňuje tradiční pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.[1] Pokud si položíme otázku o definici tohoto institutu či o jeho konkrétním vymezení, dospějeme k tomu, že v žádném z […]

Právní postavení agentur práce

[blank h=“30″] [/blank] [column width=“1/1″ last=“true“ title=“Abstrakt“ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“] Příspěvek je věnován tématice právního postavení agentur práce a specifikům právního vztahu agentur práce a uživatelů. The article deals primarily with the nature of the legal position of job agencies. In particular, the article focuses on the definition of the legal relation towards the user […]