Příspěvek na konferenci: Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli (§ 308 ZPr)

10. 5. 2018

Příspěvek na téma „Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli (§ 308 ZPr) a problematika posuzování její platnosti v důsledku nedostatku podstatných náležitostí právního jednání“. Příspěvek je věnován úvahám nad právním vztahem agentury práce a uživatele coby vztyčného právního vztahu agenturního zaměstnávání, které je ve svých soukromoprávních aspektech definováno zejména v ustanoveních § 307a až 309 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

Autoři

Mgr. Michal Dittrich – asistent na katedře pracovního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni; Lecturer at the Faculty of Law, University of West Bohemia (Labour Law Department).

Klíčová slova

neplatnost, dohoda o dočasném přidělení podle § 308 ZPr, agentura práce, uživatel, agenturní zaměstnanec, relativní neplatnost, absolutní neplatnost, relativně kogentní právní norma, absolutně neplatná právní norma

invalidity, agreement on temporary assignment according to § 308 of the Act, labor agency, user, agent employee, relative nullity, absolute nullity, relatively mandatory legal norm, absolutely invalid legal norm

Detaily publikace

Citace

DITTRICH, M. Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli (§ 308 ZPr) a problematika posuzování její platnosti v důsledku nedostatku podstatných náležitostí právního jednání

Druh

ÚVAHA

Jazyk publikace

CZE

Rok

2018

Místo konání

Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta

Název zdroje

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Autoři

Mgr. Michal Dittrich

Abstrakt

Článek na téma „Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli (§ 308 ZPr) a problematika posuzování její platnosti v důsledku nedostatku podstatných náležitostí právního jednání“. Příspěvek je věnován úvahám nad právním vztahem agentury práce a uživatele coby vztyčného právního vztahu agenturního zaměstnávání, které je ve svých soukromoprávních aspektech definováno zejména v ustanoveních § 307a až 309 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.