Abstrakt

Příspěvek na téma „Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli (§ 308 ZPr) a problematika posuzování její platnosti v důsledku nedostatku podstatných náležitostí právního jednání“. Příspěvek je věnován úvahám nad právním vztahem agentury práce a uživatele coby vztyčného právního vztahu agenturního zaměstnávání, které je ve svých soukromoprávních aspektech definováno zejména v ustanoveních § 307a až 309 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

Autoři

 

Mgr. Michal Dittrich – asistent na katedře pracovního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni; Lecturer at the Faculty of Law, University of West Bohemia (Labour Law Department).

 

Klíčová slova / Key words

 

neplatnost, dohoda o dočasném přidělení podle § 308 ZPr, agentura práce, uživatel, agenturní zaměstnanec, relativní neplatnost, absolutní neplatnost, relativně kogentní právní norma, absolutně neplatná právní norma

invalidity, agreement on temporary assignment according to § 308 of the Act, labor agency, user, agent employee, relative nullity, absolute nullity, relatively mandatory legal norm, absolutely invalid legal norm

 

Detaily publikace

 • Citace

  DITTRICH, M. Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli (§ 308 ZPr) a problematika posuzování její platnosti v důsledku nedostatku podstatných náležitostí právního jednání

 • Druh

  ÚVAHA

 • Jazyk publikace

  CZE

 • Rok

  2018

 • Místo konání

  Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta

 • Název zdroje

  Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

 • Autoři

  Mgr. Michal Dittrich

 • Abstrakt

  Článek na téma „Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli (§ 308 ZPr) a problematika posuzování její platnosti v důsledku nedostatku podstatných náležitostí právního jednání“. Příspěvek je věnován úvahám nad právním vztahem agentury práce a uživatele coby vztyčného právního vztahu agenturního zaměstnávání, které je ve svých soukromoprávních aspektech definováno zejména v ustanoveních § 307a až 309 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

CategoryPublikace